Tjenester

Tjenester

Installasjon

Riktig installasjon av peiser, piper og ilsteder er avgjørende for både sikkerhet og effektivitet. En vellykket installasjon sikrer at ilden brenner jevnt og effektivt, samtidig som røyken og gassene blir trygt ført ut av boligen. Det er viktig å ha grundig kunnskap om bygningsregler, brannsikkerhet og spesifikke krav til den valgte peisen eller pipen. En profesjonell installasjonsteam vil ha ekspertise til å sikre at peisen eller pipen blir montert riktig, med korrekt tetting, røykkanaler og ventilasjon. De tar hensyn til alle nødvendige detaljer og sikrer at installasjonen er i samsvar med alle forskrifter og bestemmelser.

Reparasjon

Selv de beste peiser, piper og ilsteder kan kreve reparasjon fra tid til annen. Reparasjon kan omfatte utskifting av ødelagte mursteiner, tetting av lekkasjer, erstatning av røykkanaler eller installasjon av nye brennkamre. Dyktig reparasjonspersonell må kunne identifisere problemer og utføre nødvendige reparasjoner for å gjenopprette funksjonaliteten til peisen eller pipen. De tar seg tid til å inspisere grundig, diagnostisere og finne løsninger for å løse problemet.

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 ", "other"=>"{{ count }} av 3 valgt"}

Velg første produkt

Velg andre

Velg tredje

Sammenlign