Aduro 9.7 Lux

Aduro 9.7 Lux

Tilgjengelighet:
På lager
Pris 33.229,00 kr
Pris 33.229,00 kr - Pris 33.229,00 kr
Pris 33.229,00 kr
Pris 26.490,00 kr
26.490,00 kr - 26.490,00 kr
Pris 26.490,00 kr

Aduro 9.7 Lux

Med en høyde på 150 cm er Aduro 9.7 Lux flott i rom med høy takhøyde. Peisovnen har 24 steiner på toppen som magasinerer varme, og et stort rom til ved i bunnen, skjult bak en luke. Midt på ovnen finner du den eksklusive glassdøren, som er ett av kjennetegnene på at dette er en Lux-modell.

Aduro 9.7 Lux har spesielle detaljer: Ovnen er hevet noe ved hjelp av en liten sokkel, og de glatte håndtakene forsvinner under døren når den er lukket.

Det finnes en todelt spesialgulvplate til Aduro 9.7 Lux. Ovnen skal plasseres på den ene delen, mens den andre legges foran ovnen. Den fremste delen kan lett flyttes på, og rengjøres på begge sider.

Spesifikasjoner

Varmemagasinering
Over brennkammeret er det plassert 24 steiner som magasinerer varmen når det fyres i peisovnen. Når den siste vedskien har brent opp vil ovnen fortsatt avgi varme fra steinene, og vil kunne holde en jevn og behagelig temperatur i rommet f.eks. om natten når det er fyrt i peisovnen på kvelden.

Steinene som utgjør varmemagasinet er spesialutformet for å holde på varmen – tester viser at de vil avgi varme i opptil 12 timer etter siste fyring.

Dimensjoner

Mål H150 x B50 x D44,7
Røykrør topp/ bak Ø150
Avstand fra gulv til senter bakuttak 137cm
Avstand fra senter røykstuss til bakkant av ovn 19,3 cm
Brennkammer bredde 40 cm
Vedlengde max 39 cm
Vekt 173,2 kgNedlastbare dokumenter

Manual Aduro 9.7 Lux

Måltegninger

Måltegning 1

Måltegning 2

Avstand til brennbart materiale

Avstand til brannmur

HVILKEN VED ER BEST EGNET TIL FYRING?

Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørke- eller bøkeved som har vært oppbevart i minst ett år under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for raskt.

Treet skal helst være felt om vinteren da kan du være sikker på at fuktigheten er passe. Veden deles i biter på ca. 10 cm i "diameter". Lengden på veden avhenger av størrelsen på brennkammeret i peisovnen. De fleste nye peisovner har et brennkammer på 33-40 cm i bredden.

For å oppnå optimal forbrenning kan ikke vedens fuktighet overstige 18 %. Dette vil tilsvare ett års oppbevaring under tak. Fuktigheten kan måles med en fuktmåler eller ved å smøre oppvaskmiddel på den ene siden av vedkubben og blåse på den andre. Hvis veden har riktig tørrhet vil det komme såpebobler. 

HVORDAN TENNER JEG PEISOVNEN MIN?

Opptenningen er meget avgjørende for en hurtig og effektiv start på forbrenningen

HVORDAN FYRER JEG PEISOVNEN MIN?

For å få best mulig forbrenning må du regulere varmeeffekten med brenselet. Små vedkubber gir en kraftigere forbrenning enn store,

I tillegg påvirkes forbrenningen også av vedmengden i brennkammeret. For normal bruk bør man ikke legge inn mer enn to vedkubber. Hvis du ønsker høy effekt, kan du legge inn mer ved.

Når du legger på en ny vedkubbe skal du åpne primærluften nederst på døren inntil ilden har fått skikkelig tak. For å utnytte brenselet optimalt kan du la glørene ligge så lenge at det er nødvendig å åpne primærluften i ca. 2 minutter for å fyr på nye vedkubbene.

For å redusere risikoen for spredning av aske fra ovnen når døren åpnes for innleggelse av ny vedkubbe, er det en god idé å åpne spjeldet til askeskuffen i ca. 1 minutt før døren åpnes. Dette gir økt trekk i ovnen og reduserer risikoen for at aske faller ut.

HVORDAN FORBEDRER JEG SKORSTEINSAVTREKKET?

Det er nødvendig med korrekt skorsteinsavtrekk for å få optimal forbrenning i ovnen. Trekket skal være på ca. 15 pascal.

Skorsteinen oppnår først et optimalt trekk når den er varm nok. Derfor kan du prøve å forlenge opptenningsfasen slik at skorsteinen varmes godt opp. Dette gjør det du ved å bruke rikelig med opptenningsved samt 1-2 tennblokker. Når det er dannet et godt lag med glør fylles det på to til tre vedkubber til.

Skorsteinsavtrekket kan også forbedres med en mer permanent løsning ved å installere røykavtrekket Aduro DraftOptimizer.

Hvis skorsteinen er for lav, utett eller har mangelfull isolering kan det oppstå problemer med trekket fra skorsteinen. Her er det nødvendig å reparere den eksisterende skorsteinen eller montere en ny (la skorsteinsfeieren vurdere dette). 

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 ", "other"=>"{{ count }} av 3 valgt"}

Velg første produkt

Velg andre

Velg tredje

Sammenlign