Har du problemer med røykutslag og soting på glass på peisen? Fortvil

Har du problemer med røykutslag og soting på glass på peisen? Fortvil ikke!

Fungerer ikke ovnen/peisen som den skal? Det kan være mange årsaker til dette, men visste du at det meget sjeldent er ildstedet i seg selv det er noe galt med? Det er fort gjort å skylde på ildsedet når det ryker og soter ut i stuen og på glasset, men ildstedet er i praksis bare en indikator på at noe er galt. Selv om det brukes store ressurser på å produsere miljøvennlige ildsteder med høy virkningsgrad, så er selve forbrenningsprinsippet realtivt enkelt. For at det skal kunne oppstå et bål, må 3 hovedingredienser kombineres: Oksygen, Brennbart materiale, og Temperatur. Dersom ikke alle disse ingrediensene er tilstede, kan et bål aldri brenne. Blandingsforholdet mellom disse ingrediensene er avgjørende for hvor god forbrenningen er.

 

Hvis det ikke er tilstrekkelig mengde av en eller flere av ingrediensene, vil resultatet være sotproduksjon. Lite ved gir lav arbeidstemperatur, som kan gi dårlig forbrenning. Fuktig ved vil avgi vanndamp under forbrenningen og faktisk kjøle ned temperaturen i ildstedet og gi samme resultat. Dersom bålet ikke får tilført tilstrekkelig mengde med oksygen, vil dette også resultere i en dårlig forbrenning.

En god forbrenning avhenger derfor av riktig mengde av hver av ingrediensene. Dersom man har lite brennbart materiale (Ved), så vil det ikke kunne utvikle seg nok flammer til at temperaturen vil bli tilstrekkelig høy. En lav forbrenningstemperatur resulterer i at arbeidstemperaturen i ildstedet ikke er god nok til å kunne antenne gassene og partiklene i veden. Videre vil den relativt lave temperaturen i ildstedet ikke kunne gi nok varme til pipen, noe som er helt avgjørende for en god pipetrekk.

BranntrekantSot

 

I eksemplet til venstre under, ser vi en peisinnsats som har hatt en dårlig forbrenning på grunn av dårlig arbeidstemperatur. I dette tilfelle har peisen blitt fyrt opp med for lite brennbart materiale/ved, og veden har vært noe fuktig. Resultatet er et tykt og hardt sotlag på glasset, som er vanskelig å vaske vekk.

I tillegg til sotproduksjon var det også problemer med røykutslag til stuen, og peiskappen ble også sotet ned. Eieren av ildstedet mistenkte dårlig trekk. Dette problemet løste seg med riktig oppfyringsteknikk. Se bildet til høyre der flammene er i ferd med å brenne vekk den gamle og fastbrente soten på glassene. Det ble foretatt en pipetrekkmåling på stedet, som viste god trekk på 23 pascal.

 

Screen Shot 2016-03-08 at 15.47.15      Screen Shot 2016-03-08 at 15.51.14

 

Pipetrekk: Pipen er selve motoren i forbrenningssystemet. Den har ikke bare som oppgave å lede røyken ut av ildstedet og boligen, men den har også som hovedoppgave å sørge for at det kommer nok oksygen til forbrenningen. Dette er mulig da varmen i pipen skaper en oppdrift og sender røyk og varm luft opp og ut av pipen. I “dragsuget” av denne røyken og varmluften, blir ny luft trukket etter. Med andre ord. Pipen trekker luft fra boligen gjennom ildstedet og til forbrenningen, og videre ut gjennom pipen. Alt dette skjer pga en oppdrift i pipekanalen. En lang pipekanal vil gi en bedre trekk enn en kort pipe.

Trekker ikke ildstedet? Nei, ildstedet er dødt og er helt avhengig av en god “motor” for å fungere slik den er tiltenkt å gjøre. Forvirringen stammer nok fra de gamle beskjedene som er gitt av feiere og fagpersoner i alle år -”Du må fyre med god trekk for å unngå sotproduksjon” for så å justere opp lufttilførsels-ventilene/lukene på ovnen. Dette har nok ledet folk til å tro at det er ildstedet som trekker, men i realiteten har man ved å justere ventilene egenlig åpnet for at pipen klarer å trekke mer luft inn til ildstedet .

I denne veiledningen skal vi gjennomgå steg for steg hvordan du skal tenne opp i et rentbrennende ildsted, slik at du sikrer en god pipetrekk og god forbreningstemperatur. Vi kan røpe allerede nå at oppfyringsteknikken på et rentbrennende ildsted er snudd helt på hodet i forhold til hva du kanskje er vant med fra tidligere. Bokstavelig talt.

NB: Produsentens egen brukerveiledning er førende for hvordan produktet skal brukes. Vår fyringsveiledning er generell, og ment som et hjelpemiddel. Se alltid produsentens brukerveiledning før du følger denne.

Forrige artikkel FRA SKISSE TIL VIRKELIGHET

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 ", "other"=>"{{ count }} av 3 valgt"}

Velg første produkt

Velg andre

Velg tredje

Sammenlign